Jonas o Co har installerat solceller på taket på min lada. Det gick snabbt och det blev bra och jag är jättenöjd.
För mig är det viktigt att jag kan lita på hantverkare. Att de kommer när de lovat, följer överenskomna avtal, har jysta priser, finns tillgänglig för frågor även efter installationen och att arbetet blir klart när det är sagt. Allt detta uppfyllde Jonas o co. Så Stickans elinstallation
kan jag lita på!!!
Maja-Stina Ahlzén
Ullvi
.